Kompenzációs egyenleg

A Vigiler Walletjében lehetőség van kompenzációs egyenleg nyilvántartásnak. Ezzel az egyenleggel csak azon ügyfeleink rendelkeznek, akik az Inlock Platformról migráció útján hozták át egyenlegüket, vagy más ügyféltől vásároltak illetve kaptak kompenzációs egyenleget. A kompenzációs egyenleg terhére az ügyfél jogosult a platform műveletei után fizetendő díjak 60%-ának visszatérítésére, illetve a platform tartalékalapjából történő időszakos kifizetésekre. A platform díj visszatérítések, illetve a platform tartalékalapból történő időszakos kifizetések csökkentik a kompenzációs egyenleget.

A kompenzációs egyenlegben zárolt kriptoeszközre a platform hozamot fizet negyedéves jelleggel, mely hozam azon platform díjak 10%-ából kerül elkülönítésre, amelyekből bármelyik Vigiler ügyfél platform díj visszatérítést kapott. A kompenzációs hozam kifizetések a kompenzációs egyenlegen felül értelmezendők, nem csökkentik annak mennyiségét. A negyedévente összegyűlt kompenzációs hozam annak arányában kerül kifizetésre, hogy a kifizetés pillanatában mekkora arányban részesül az adott ügyfél a platform által nyilvántartott összes kompenzációs egyenlegből.

A kompenzációs egyenlegen fedezet nélkül tárolt kriptoeszközök, melyek zárolva kerülnek nyilvántartásra, így azok a platformról nem kiutalhatók, illetve a platform szolgáltatásai sem vehetők igénybe ezen egyenleg terhére. Amennyiben egy ügyfél rendelkezik kompenzációs egyenleggel, akkor azt részben vagy egészben belső átvezetéssel átküldheti egy másik Vigiler ügyfélnek vagy értékesítheti a Kompenzációs Egyenleg Aukciós rendszeren keresztül, ezáltal csökkentve vagy megszüntetve a kompenzációs egyenlegét. A kompenzációs egyenleget fogadó Vigiler ügyfél a kapott kriptoeszközöket kizárólag kompenzációs egyenlegként használhatja.

A kompenzációs egyenleg kizárólag USDC-ben nyilvántartható. A kompenzációs egyenleget csökkentő jóváírások (platform díj visszatérítés, időszakot jóváírások, rendkívüli jóváírások) bármilyen a Vigiler platform által támogatott eszközben történhetnek. Amennyiben a jóváírás USDC-től eltérő eszközben történik, akkor a jóváírás pillanatában érvényes dollár érték kerül levonásra a kompenzációs egyenlegből.

A kompenzációs egyenleg kizárólagosan jóváírások, illetve belső átvezetés útján csökkenthető. Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a kompenzációs egyenleg fedezet nélkül kerül nyilvántartva és elfogadja, hogy egyéb úton annak felszabadítását, kiutalását vagy felhasználását nem követelheti a Vigiler platformtól.

Milyen módon csökkenthetem a kompenzációs egyenlegemet?

A platform szolgáltatásainak használatával a kompenzációs egyenleg folyamatosan csökken a platform díj visszatérítésnek köszönhetően. Minden platform díj megfizetése esetén a kompenzációval rendelkező ügyfelek jogosultak a díj visszatérítésre, aminek a mértéke a legtöbb szolgáltatás esetén 60%.

A platform díj visszatérítés mellett 2023 december 31-től a Vigiler platform megkezdi a tartalék alapból történő kompenzációt is. Ennek mértéke és üteme minden negyedévben az addig összegyűlt tartalékalap fele. Ez várhatóan az első évben jelképes jellegű összeg lesz, azonban az első évet követően már jelentősebb lehet a mértéke függően a piaci körülményektől, illetve a platformhasználattól.

Amennyiben ügyfelünk nem kívánja használni aktívan a szolgáltatásokat, illetve nem tartja eléggé gyorsnak a tartalékalapból történő felszabadítást, akkor lehetősége nyílik kompenzációs egyenlege értékesítésére a Kompenzációs Egyenleg Aukciós rendszeren keresztül.

Kinek érdemes vásárolnia vagy tartania kompenzációs egyenleget?

Amennyiben ügyfelünk rendelkezik kompenzációs egyenleggel, vagy fiókján aktivált badge található, akkor a fiókja un. „Premium account” módot élvez, mely módban korlátozás nélkül futtathat több Superposition, DualSwap és Collateral Optiont. Ennek hiányában a Basic account szinten jelentősen limitálva érhetők el ezek az extra szolgáltatások.

A kompenzációs egyenlegen keresztül ügyfeleink továbbá platform díj visszatérítésben részesülnek. A platform díjak megfizetése kapcsán alap szabály, hogy a díj 60%-a kerül visszatérítésre. Ez alól kivételt képez a kölcsön kamatfizetés, ugyanis:

  • Amikor egy ügyfél kölcsönt vesz fel, akkor a Savings Poolnak tartozik. A Savings Poolt azon ügyfelek alkotják, akik Walletjükből kamatbevételért cserébe allokálták eszközeiket a Savings Poolba.
  • A kölcsönkamat csak abban az esetben képez platform díjat, ha a megfizetett kamat magasabb, mint a „Savings rate”
  • A Savings rate 0-80% között vehet fel értéket közel exponenciálisan növekvő módon függően attól, hogy mekkora része van allokálva a kölcsönhöz kapcsolódó Savings Poolnak.
  • A megfizetett kamatnak az a része képezi a platform díjat, ami a Savings rate és a megfizetett kamat százaléka között található. Ha a kölcsön kamata alacsonyabb, mint a Savings rate, akkor nem keletkezik platform díj és ebben az esetben platform díj visszatérítés sem.
  • Ha a megfizetett kamat meghaladja a Savings rate értékét, akkor a többet platform díjként számolódik el, aminek a 60%-a platform díj visszatérítést biztosítás amennyiben az érintett ügyfelek rendelkeznek kompenzációs egyenleggel, vagy van aktiválva badge a fiókjukon.
  • A 60%-os platform díj visszatérítésen az ügyfelek úgy osztoznak, hogy ennek a fele a kölcsönt megfizető ügyfelet illeti, míg a másik felét un. „Savings Pool kamatfelárként” kezeljük.
  • Savings Pool kamatfelár: Azon ügyfelek kapják, akik likviditást biztosítottak a kölcsön forrását biztosító Savings Poolhoz.

Mi a különbség a Badgeből és a Kompenzációs egyenlegből kapható előnyök között?

Az ügyfél fiókján aktivált Badge ugyanazokat az előnyöket adja, mint ha az ügyfélnek kompenzációs egyenlege lenne. Tehát mind a „Premium account” mód, mind pedig a platform díj visszatérítést élvezheti.

Fontos, hogy minden aktivált Badge 30 napig nyújtja a fentebbi előnyöket, a lejáratot követően ezek azonnal megszűnnek.