Savings Pool

Az ügyfelek elhelyezhetik a Letéti tárcájukon lévő eszközeiket vagy azok egy részét a Savings Poolban. A Savings Pool lényege, hogy folyamatosan elérhető likviditást biztosítson a platform további szolgáltatásaihoz. A Savings Poolban tárolt eszközök után a rendszer kamatot fizethet az allokációk arányában. Allokáció: annak arányában mutatja, hogy az adott coinból vagy tokenből mekkora likviditás van aktívan használva az egyéb szolgáltatásokban. Minél magasabb az allokációs arány annál magasabb kamatot kap az ügyfél a poolban elhelyezett eszköze után. A platform korlátozhatja a poolban elhelyezhető új eszközöket, amennyiben az adott coinhoz vagy tokenhez tartozó pool allokációja tartósan alacsony. Ügyfelek bármikor kezdeményezhetnek eszközkivonást a Savings Poolból, de ez csak abban az esetben kerül végrehajtásra , ha az adott coinból vagy tokenből rendelkezésre áll a kívánt mennyiség allokálatlan formában. A platform un. “provisioned interest rate” elvet alkalmaz, melynek értelmében minden nap kamatot fizet, mely kamatfizetés fedezetét a megelőző 100 napon megtermelt kamatbevételek biztosítják. Maximális allokáció mellett akár éves 80%-os kamat is elérhető.

Kölcsön és Savings Pool kamatok

A platform egy automatikus kamatszint megállapítás és korrekciós modellt alkalmaz. Ennek célja, hogy kiszámítható és kedvező körülmények között lehessen igénybe venni a platform szolgáltatásait.

Az ábra értelmezése:

 • base borrow rate: a fekete vékony vonal mutatja meg, hogy az összes rövid távon változókamatozású allokáció (pl dualswap) esetén milyen kamaton férhet hozzá a likviditás forráshoz az ügyfél. A kamatok elszámolása óránként történik, minden órában a pillanatnyi allokációs arány alapján.
 • fixed borrow rate: A kék lépcsős vonal jelzi a hosszú távú (10 naptól 360 napig) kölcsönök kamatát. A kamat a futamidő alatt nem változik, kivéve, ha az ügyfél igénybe veszi az “instant credit line” opciót. Hosszú távú kölcsön kamata a következő értékeket veheti fel: 5.2%, 11.1%, 20.7%, 35.7%, 58.3%, 90.6% és 100%
 • savings rate: Az ábra azt mutatja, hogy a Savings Poolba likviditást biztosítók milyen éves kamatnak megfelelően kapnak hozamot az allokációjuk után. A kamatok nap végén kerülnek jóváírásra az adott napon termelt kamatbevételek alapján.

Részletszabályok:

 • amennyiben adott coin vagy token esetén a Savings rate nem éri el legalább a 0.1%-ot, akkoradott napon arra a coinra nem kerül kamatfizetés
 • amennyiben adott coin vagy token esetén az Allocation (%) nem éri el a 10%, akkor az adottpoolba nem helyezhető el újabb kriptoeszköz
 • A rendkívül ingadozó napi kamat kifizetések elkerülésére a platform törekszik arra, hogyarányosan ossza el a kamatfizetést a következő 100 napra. A gyakorlati alkalmazás során a platform fenntartja a jogot arra, hogy az elosztás időtartamát finomhangolja az optimális működés fenntartása érdekében.

Savings Pool kamatfelár: A Kölcsön és Savings kamatok mellékletben található ábra alapján jól látható, hogy a platform mekkora mértékben tesz szert platform bevételre a kamatfelár kapcsán. Ez az allokáció mértékétől, illetve a kapcsolódó terméktől (változó vagy fix kamatozású termék) függően 1% és 30% közötti platform díjat jelent. Ezen díj is részét képezi a kompenzációs egyenleg csökkentésének, a következő módon:

 • A kamatfizetés után járó platform díj 50%-ára azon ügyfél jogosult kompenzáció formájában akitől a kamat származik. Ennek eredményeként a kölcsönt igénybe vevő ügyfél akár 10-15%-kal is tudja mérsékelni a ténylegesen fizetendő kölcsön kamatokat.
 • A kamatfizetés után járó platform díj 50%-ára azon ügyfelek jogosultak a Savings Pool allokációja arányában, akik rendelkeznek még kompenzációs egyenleggel

Számolási segédlet:

 • Savings referencia kamat: rate% = 1.0997**(0.45 * allocation%) – 1.047. Ha az eredmény < 0.1, akkor rate% = 0
 • Bázis kölcsön kamat referencia: loan% = 1.5 * (1.0967**(0.457 * allocation%) – 1.047.
 • Ha a kifizetett kamat mennyiség évesített mutatója (APR) nagyobb vagy egyenlő a savings referencia évesített kamatánál, akkor a kamat 100%-a a kamatként kerül kifizetésre, tehát ebben az esetben nem keletkezik platform díj.
 • Ha a kifizetett kamat mennyiség évesített mutatója (APR) alacsonyabb a savings referenciaévesített kamatánál, akkor a savings referencia kamatnak megfelelő mennyiség kerül elszámolásra Savings Pool kamatként és a fennmaradó rész pedig platformdíjként. A platformdíjból a fentebb bemutatott arányban részesülnek díj visszatérítés formájában a kamatfizető és a Savings Poolba forrást biztosító ügyfelek